Vergelijk jongeren zorgverzekeringen op vergoedingen

Basisverzekering

Dieetadvisering is verzekerd in de Basisverzekering voor 3 behandeluren.

Dieetadvisering is voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten.

In 2020 is het standaard eigen risico gelijk gebleven € 385,-. Als je halverwege het kalenderjaar 18 jaar wordt en een Zorgverzekering afsluit is het eigen risico naar rato.

Het eigen risico is niet van toepassing op de vergoedingen in de aanvullende verzekering. Tevens zijn er binnen de Basisverzekeringen vergoedingen waarop het eigen risico niet van toepassing is zoals:
• Huisartsbezoek;
• Verloskundige zorg;
• Kraamzorg.

Vanaf 1 januari 2017 zal fronttandvervanging worden vergoedt uit de Basisverzekering.

De leeftijd  wordt opgeschoven van 18 jaar naar 23 jaar.
Het gaat om de vergoeding van een implantaat en kroon als een snij-of hoektand niet is aangelegd of bij een ongeval verloren gaat. Dat ongeval moet dan wel voor de 18 jaar zijn gebeurd.

Sinds 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) volledig verzekerd in de Basisverzekering.

De huisarts is als vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen betreffende je gezondheid. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk. In de avond, nacht of tijdens weekenden kun je terecht bij de huisartsenpost.

Vergoeding: Huisartsenzorg, door de huisarts aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek, doorverwijzing naar medisch specialistische zorg.

Het raadplegen van een andere medisch specialist, binnen Nederland, dan de behandelend specialist wordt 100% vergoed vanuit de Basisverzekering.

Vanuit de Basisverzekering is bezoek aan je huisarts of GGZ meeverzekerd.

Het verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn.
Sinds 1 januari 2015 zijn 1.095 dagen verzekerd vanuit de Basisverzekering.

Vergoeding: Specialistische zorg:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt;
 • Laboratoriumonderzoek;
 • Second opinion.

Aanvullende verzekering

In onderstaande tabel vind je de vergoedingen voor alternatieve behandelwijzen en alternatieve geneesmiddelen.

OHRA
Aanvullend
Alternatieve behandelwijzen
€ 45,-, per dag,
max. € 250,- *
(per kalenderjaar)
Alternatieve geneesmiddelen
100%,
max. € 250,- *
(per kalenderjaar)

* Bedrag geldt voor behandelwijzen en geneesmiddelen tezamen.

Alternatieve behandelwijzen worden vergoed als de behandelaar als gediplomeerd lid is aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging

Alternatieve behandelwijzen kunnen zijn: homepathie, antroposofie, acupunctuur, acupressuur, natuurlijke geneeswijzen, osteopathie, of alternatieve psychologische hulpverlening. Alternatieve geneesmiddelen zijn homeopatische en antroposofische geneesmiddelen.

In onderstaande tabel vind je de vergoeding voor brillen en contactlenzen.

OHRA
Aanvullend
Brillen & contactlenzen
Géén vergoeding

 

Hulpverlening in het buitenland

OHRA
Aanvullend
Spoedeisende zorg
100%
Niet spoedeisende zorg,
enkel medisch noodzakelijk, niet voorzien bij vertrek, is niet uit te stellen tot terugkeer.
Maximaal wettelijk
tarief NL
Ziekenvervoer
100%
Repatriëring
100%
Telecommunicatiekosten
max.€ 350,-
OHRA Hulpdienst
+31 264 004 868
Vaccinaties
max. € 250,- *
Vakantiedokter
+31 264 004 868

In onderstaande tabel vind je de vergoedingen voor fysio- en oefentherapie Cesar en/of Mensendieck.

OHRA
Aanvullend
9 behandelingen
(per kalenderjaar)

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering of begeleiding. Hiermee probeert de fysiotherapeut de functie van het houdings- en bewegingsapparaat te verbeteren. Verzekerd zijn de kosten van behandeling door de: fysiotherapeut, manueel therapeut, bekkentherapeut, kinderfysiotherapeut, psychosomatische therapeut, geriatriefysiotherapeut, oedeemtherapeut en huidtherapeut (enkel oedeemtherapie en littekentherapie).

In de onderstaande tabel vind je de vergoedingen voor huidbehandelingen.

OHRA
Aanvullend
Acnébehandeling
max. € 50,-
(per kalenderjaar)
Camouflagemiddelen
max. € 50,-
(per kalenderjaar)
Camouflagetherapie
max. € 50,-
(per kalenderjaar)
Ontharen
max. € 100,-
(per kalenderjaar)

Acnebehandeling Een huidtherapeut bepaalt welke vorm van behandeling het beste is en maakt de huid schoon. De behandeling houdt de acne rustig en verwijdert de littekens door peeling. Verder geeft de huidtherapeut adviezen over de dagelijkse verzorging van de huid.

Camouflagetherapie Camoeflagetherapie is bedoeld om mensen met een ernstige huidafwijking of littekens in het gezicht of hals, te leren hoe deze huidafwijking het beste gecamoufleerd kan worden met camoeflagemiddelen.

Ontharen Overtollig haargroei in het gezicht of de hals kan verholpen worden door middel van elektrische stroom, laser, flitslicht of hiermee gelijk te stellen apparatuur maakt nagroei, praktisch onmogelijk.

In onderstaande tabel vind je de vergoedingen voor sportmedisch advies.

Sportkeuring wordt eveneens vergoed.

OHRA
Aanvullend
Sportmedische advies
Géén vergoeding
Sport- of koelbrace
max. € 150,-
(therapeutisch)
(per kalenderjaar)
Steunzolen
Géén vergoeding

Een sport medisch advies is voor jongeren die (willen) sporten, een blessure hebben of klachten hebben tijdens het sporten en willen weten welke sport het beste bij hen past. Gespecialiseerde instellingen bieden diverse onderzoekspakketten om hier een gedegen advies over te geven. De pakketten zijn aangepast aan de sportintensiteit en leeftijd en kunnen onder andere bestaan uit een hartfilmpje, longfunctietests, een uitgebreid onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat en een inspanningstest.

Onderstaand een beknopt overzicht van de meest gebruikte vergoedingen.

OHRA
Tand Sterk
Consulten
75% max. € 250,- **
Vullingen
75% max. € 250,- **
Röntgenfoto’s
75% max. € 250,- **
Anesthesie
(plaatselijke verdoving)
75% max. € 250,- **
Tandsteenverwijdering
75% max. € 250,- **
Chirurgisch ingrepen tandarts
75% max. € 250,- **
Wortelkanaalbehandeling
75% max. € 250,- **
Tandartskosten buitenland
max. € 250,-,
voor spoedeisende
tandheelkundige

** Genoemd maximum bedrag geldt voor alle behandelingen tezamen, per jaar.

Ga je buiten de reguliere openingstijden naar de tandarts, dan heb je alleen recht op vergoeding indien dit spoedeisende hulp betreft.

Vergoeding van anticonceptiva vanaf 21 jaar.

OHRA
Aanvullend
Anticonceptie
max. € 200,-
(per kalenderjaar)
 • Anticonceptiepil;
 • Hormoonhoudend spiraaltje;
 • Koperhoudend spiraaltje;
 • Pessarium;
 • Anticonceptie per injectie;
 • Anticonceptie per implantantie;
 • Hormoonhoudende vaginale ring;
 • Indien van toepassing het inbrengen van het voorbehoedsmiddel door huisarts of medisch specialist.

OHRA Meegroeiservice

Wie kan er een jaar vooruit kijken?

Als je leven verandert, wil je dat je zorgverzekering met je meegroeit. Met de OHRA Meegroeiservice kun je daarom je aanvullende verzekering 1 keer per jaar tussentijds wijzigen. Je kunt je aanvullende verzekering uitbreiden of beperken.

In onder andere deze situaties mag je de Meegroeiservice gebruiken:

 • Je bent zwanger.
 • Je kindje is geboren.
 • Je gaat samenwonen of trouwen.
 • Je gaat verhuizen.
 • Je verliest je baan.

Fysio Meeneemservice

Houd jij fysiobehandelingen over? Neem ze vanaf 2020 mee naar het volgende jaar.

Een voorbeeld hoe Fysio Meenemen werkt

 • Je sluit in 2020 de aanvullende verzekering Aanvullend + Fysio Meenemen af.
 • Je declareert 4 van de 9 fysiobehandelingen in 2020. Je hebt aan het eind van het jaar dus nog 5 behandelingen over.
 • In 2021 heb je dan recht op 5 + 9 = 14 behandelingen. Om gebruik te kunnen maken van de meegenomen behandelingen moet je ook in 2021 een aanvullende verzekering bij OHRA hebben.

Wat kost het?

Voor de Fysio Meeneemservice betaal je maximaal € 1,50 per maand.

De service is niet af te sluiten bij de aanvullende verzekering Uitgebreid. De meegenomen behandelingen blijven 1 jaar geldig.