JongerenRegie streeft ernaar jouw belangen optimaal te behartigen. Het kan zijn dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij vertrouwen erop dat je ons dat kenbaar wilt maken, zodat wij onze dienstverlening verder kunnen optimaliseren.

  • Geef hier een beschrijving van jouw klacht.
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Mochten wij je klacht niet naar tevredenheid oplossen dan is het goed om te weten dat JongerenRegie is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Je kunt de klacht voorleggen die dan door het Klachteninstituut wordt onderzocht.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Telefoon 070-333 8 999
Postadres Postbus 93257
2509AG Den Haag
Bezoekadres Bordewijklaan 38
2591XR Den Haag

Aan het indienen van een klacht zijn voor de consument geen kosten verbonden.
Indien je nadere informatie over het Klachteninstituut Verzekeringen wenst dan kun je de website van KiFiD bezoeken.