Zorgpremie stijgt meer dan het kabinet voorspeld


De eerste verzekeraar heeft de premie van de basisverzekering voor volgend jaar bekendgemaakt. De premie stijgt meer dan waarvan het kabinet van uit ging. Bij DSW stijgt de zorgpremie met 6,50 euro naar 124,50 per maand.

Op Prinsjesdag het kabinet verwachtte een gemiddelde zorgpremie van zo’n 123 euro per maand, een stijging van 5 euro. De verwachting van het kabinet klopt zelden met de daadwerkelijke aanpassing, die wordt door de zorgverzekeraars zelf bepaald. Zorgverzekeraar DSW komt jaarlijks als eerste met de premie. De andere verzekeraars hebben tot 12 november de tijd om hun premie bekend te maken.

Voor de lagere inkomens wordt de stijgende zorgpremie deels gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag. De maximale toeslag stijgt met 3,66 euro per maand voor alleenstaanden en 8,25 voor meerpersoonshuishoudens. Volgens DSW komt de premiestijging vooral door hogere lonen voor zorgmedewerkers en door hogere prijzen. Corona speelt nauwelijks een rol bij de prijsstijging.

Consumenten verwachten meer dan hun reis- en annuleringsverzekering feitelijk dekt.

Volgens het klachteninstituut is het de verantwoordelijkheid van consumenten zelf om van de verzekeringsvoorwaarden kennis te nemen, zodat zij weten waarvoor zij wel en niet verzekerd zijn.

Lees drie voorbeelden van recente klachtendossiers:

  1. Een klager zag zijn terugvlucht naar Nederland vanuit Marokko geannuleerd vanwege het coronavirus. De kosten van zijn langere verblijf werden echter niet vergoed op de doorlopende reis- en annuleringspolis. Kifid geeft de verzekeraar gelijk. “In de verzekeringsvoorwaarden staat duidelijk dat extra reis- en verblijfkosten zijn gedekt als dit komt door natuurgeweld, staking bij het openbaar vervoer en/of staking door luchthavenpersoneel. Onder natuurgeweld verstaat de verzekeraar een aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming. De Geschillencommissie concludeert dat de extra reis- en verblijfkosten van deze consument niet zijn gedekt door zijn verzekering. Een pandemie, zoals het coronavirus, is geen natuurgeweld.”
  2. Een vrouw die eind maart een in mei geplande reis naar Japan annuleert vanwege de zwakke gezondheid van haar man, krijgt nul op het rekest van de verzekeraar, waar de doorlopende reisverzekering loopt. De voorwaarden reppen weliswaar van gedekte annuleringskosten als iemand om medische redenen niet de inenting kan krijgen die verplicht is voor de reisbestemming, maar voor Japan geldt geen verplichte inenting: de annuleringskosten zijn terecht geweigerd.
  3. Iemand die op de Filipijnen verblijft tijdens de corona-uitbraak, claimt de kosten voor diverse vluchten die hij moet boeken om naar Nederland te komen. De verzekeraar weigert uit te keren op de doorlopende reispolis: de verzekering biedt dekking voor bepaalde kosten in geval van ziekte, ongeval of overlijden en dus niet het onverwacht eerder moeten terugreizen vanwege een pandemie. Voorwaarde is ook dat voor vergoeding van buitengewone kosten de alarmcentrale eerst toestemming moet geven. De Geschillencommissie kan zich voorstellen dat de man de Filipijnen op dat moment zo snel mogelijk wilde verlaten. Zij stelt ook vast dat hij de voorgenomen terugreis en daarmee samenhangende kosten niet eerst met de alarmcentrale heeft besproken. De Geschillencommissie concludeert dat de doorlopende reisverzekering van deze consument geen dekking biedt voor de gemaakte extra kosten. De verzekeraar heeft de claim terecht geweigerd.

De moraal van het verhaal is:
Voorkom klachten door goed voorbereid op vakantie te gaan en lees de voorwaarden en uitsluitingen van de verzekeraar goed door.

Zorgverzekeraar blijft gelijk maar de zorgverzekering wijzigt jaarlijks

Veel consumenten zijn jarenlang verzekerd bij een zorgverzekeraar en vertrouwen op ervaringen uit het verleden of de dominantie van een zorgverzekeraar in een bepaalde regio.

Inmiddels hebben de grote vier zorgverzekeraars (hoofdlabels CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) de keuze uit drie type basisverzekeringen.  De keuze wordt voor een belangrijk deel bepaald door de premie, kwaliteit van de zorg en de vrije toegang tot de beste zorgverleners.

Het onderscheid zit in de keuze tussen gecontracteerde zorgverleners en niet gecontracteerde zorgverleners en de daarmee samenhangende vergoedingen door de verzekeraar.

Gelet op de jaarlijkse onderhandelingen zijn nog niet alle zorgverleners gecontracteerd en kunnen zorgverzekeraars daar nog geen volledige duidelijkheid over geven. Ondanks alle pogingen dit op de websites inzichtelijk te maken.

Bij de keuze voor de type basisverzekering is het belangrijk te bepalen wat het beste bij jou past, wat jij verwacht van de zorgverzekeraar en tot welke zorgverleners je toegang wilt hebben zonder risico van bijbetalingen.

In onderstaande tabel vind je de vergoedingen bij gebruik van wel of géén gecontracteerde zorgaanbieder en bij welk type basisverzekering.

  Budget
Basisverzekering
Natura
Basisverzekering
Restitutie
Basisverzekering
Wel gecontracteerd
(tussen zorgverzekeraar & zorgverlener)
100%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
Wmg-tarief**
Niet gecontracteerd
(tussen zorgverzekeraar & zorgverlener)
65% tot 75%
van de nota,
tot gemiddeld
gecontracteerd tarief*
 75%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
Wmg-tarief**

 *Verzekeraars bieden géén inzage hoe hoog het gemiddeld gecontracteerd tarief is. Als verzekerde kun je worden geconfronteerd met extra kosten bij géén gecontracteerde zorgverlener.

 **Wmg-tarief is het tarief dat de overheid vaststelt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Faillissement ziekenhuis. Patiënt de dupe!

Patiënten die van een failliet ziekenhuis overstappen naar een ander ziekenhuis moeten wellicht zorgkosten zelf betalen.

Waarom!
Het merendeel van patiënten heeft een zorgverzekering met naturadekking.

Een Basisverzekering met een naturadekking betaalt uitsluitend alle gemaakte zorgkosten als het ziekenhuis en de zorgverzekeraar een contract hebben afgesloten.

Als het nieuwe ziekenhuis niet is gecontracteerd, betaalt de zorgverzekeraar maximaal 75% van hetgeen zij met andere ziekenhuizen heeft afgesproken. Feitelijk betekent dit dat de patiënt zelf  25% van de nota zelf moet betalen.

Let op! Bij overstappen naar een ander ziekenhuis check of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis.

Om zeker te zijn kun je het beste een zorgverzekering met restitutiedekking kiezen waardoor je zeker bent dat de zorgkosten voor 100% worden betaald.

Status van de groene kaart

Wie zijn auto verzekert ontvangt een groene kaart. Wat is de status van een groene kaart?

Waarom is een groene kaart groen?
De kaart ziet er overal in Europa hetzelfde uit, maar kan ook een digitale kaart zijn of een zwart-wit kopie. Het belangrijkste is dat de verzekeringsgegevens erop vermeld staan.

Is de groene kaart is in alle landen verplicht?
Tweederde van de autobezitters denkt dat het verplicht is de groene kaart bij je te hebben als je de weg op gaat. En maar liefst 80% is in de veronderstelling dat een groene kaart verplicht is in het buitenland. Tot 1972 was dit verplicht, maar sindsdien is het in Nederland en andere Europese landen niet meer verplicht. Wel moet je kunnen aantonen dat de auto verzekerd is.

Hoelang is de groene kaart is geldig?
Een groene kaart heeft een geldigheidsdatum. Standaard is de groene kaart een jaar plus 1 maand geldig. Bij verlenging van de verzekering wordt automatisch door de verzekeraar een nieuwe groene kaart toegestuurd.