Zorgverzekeraar blijft gelijk maar de zorgverzekering wijzigt jaarlijks

Veel consumenten zijn jarenlang verzekerd bij een zorgverzekeraar en vertrouwen op ervaringen uit het verleden of de dominantie van een zorgverzekeraar in een bepaalde regio.

Inmiddels hebben de grote vier zorgverzekeraars (hoofdlabels CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) de keuze uit drie type basisverzekeringen.  De keuze wordt voor een belangrijk deel bepaald door de premie, kwaliteit van de zorg en de vrije toegang tot de beste zorgverleners.

Het onderscheid zit in de keuze tussen gecontracteerde zorgverleners en niet gecontracteerde zorgverleners en de daarmee samenhangende vergoedingen door de verzekeraar.

Gelet op de jaarlijkse onderhandelingen zijn nog niet alle zorgverleners gecontracteerd en kunnen zorgverzekeraars daar nog geen volledige duidelijkheid over geven. Ondanks alle pogingen dit op de websites inzichtelijk te maken.

Bij de keuze voor de type basisverzekering is het belangrijk te bepalen wat het beste bij jou past, wat jij verwacht van de zorgverzekeraar en tot welke zorgverleners je toegang wilt hebben zonder risico van bijbetalingen.

In onderstaande tabel vind je de vergoedingen bij gebruik van wel of géén gecontracteerde zorgaanbieder en bij welk type basisverzekering.

  Budget
Basisverzekering
Natura
Basisverzekering
Restitutie
Basisverzekering
Wel gecontracteerd
(tussen zorgverzekeraar & zorgverlener)
100%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
Wmg-tarief**
Niet gecontracteerd
(tussen zorgverzekeraar & zorgverlener)
65% tot 75%
van de nota,
tot gemiddeld
gecontracteerd tarief*
 75%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
Wmg-tarief**

 *Verzekeraars bieden géén inzage hoe hoog het gemiddeld gecontracteerd tarief is. Als verzekerde kun je worden geconfronteerd met extra kosten bij géén gecontracteerde zorgverlener.

 **Wmg-tarief is het tarief dat de overheid vaststelt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Faillissement ziekenhuis. Patiënt de dupe!

Patiënten die van een failliet ziekenhuis overstappen naar een ander ziekenhuis moeten wellicht zorgkosten zelf betalen.

Waarom!
Het merendeel van patiënten heeft een zorgverzekering met naturadekking.

Een Basisverzekering met een naturadekking betaalt uitsluitend alle gemaakte zorgkosten als het ziekenhuis en de zorgverzekeraar een contract hebben afgesloten.

Als het nieuwe ziekenhuis niet is gecontracteerd, betaalt de zorgverzekeraar maximaal 75% van hetgeen zij met andere ziekenhuizen heeft afgesproken. Feitelijk betekent dit dat de patiënt zelf  25% van de nota zelf moet betalen.

Let op! Bij overstappen naar een ander ziekenhuis check of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis.

Om zeker te zijn kun je het beste een zorgverzekering met restitutiedekking kiezen waardoor je zeker bent dat de zorgkosten voor 100% worden betaald.

Status van de groene kaart

Wie zijn auto verzekert ontvangt een groene kaart. Wat is de status van een groene kaart?

Waarom is een groene kaart groen?
De kaart ziet er overal in Europa hetzelfde uit, maar kan ook een digitale kaart zijn of een zwart-wit kopie. Het belangrijkste is dat de verzekeringsgegevens erop vermeld staan.

Is de groene kaart is in alle landen verplicht?
Tweederde van de autobezitters denkt dat het verplicht is de groene kaart bij je te hebben als je de weg op gaat. En maar liefst 80% is in de veronderstelling dat een groene kaart verplicht is in het buitenland. Tot 1972 was dit verplicht, maar sindsdien is het in Nederland en andere Europese landen niet meer verplicht. Wel moet je kunnen aantonen dat de auto verzekerd is.

Hoelang is de groene kaart is geldig?
Een groene kaart heeft een geldigheidsdatum. Standaard is de groene kaart een jaar plus 1 maand geldig. Bij verlenging van de verzekering wordt automatisch door de verzekeraar een nieuwe groene kaart toegestuurd.

Aanrijding met loslopende dieren

Na een aanrijding met een loslopend dier is uw eigen schade alleen verzekerd met een WA plus Volledig Casco (ook wel All Risk) autoverzekering. Er geldt een uitzondering voor de WA plus Beperkt Casco autoverzekering want deze keert de schade aan uw auto ook uit. Maar er zijn wel kanttekeningen bij te plaatsen.

U rijdt op een autoweg door een bosrijk gebied. Het blijf goed opletten, want ineens (vooral bij zonsopgang en -ondergang) kan er een hert, een zwijn of een vos voor uw auto opduiken. Uw eerste reactie is remmen of uit te wijken. Een aanrijding is erg naar voor het dier en voor uzelf en de medepassagiers (los van de schrik en nare gebeurtenis) is het niet zonder gevaar. Keert de verzekeraar uit?

De WA autoverzekering biedt geen dekking

Bij een aanrijding met een loslopend dier keert de verzekeraar uw schade uit als u gekozen heeft voor de WA plus Beperkt Casco of de WA plus Volledig Casco. Deze schade gaat niet ten laste van de opgebouwde schadevrije jaren. Na een aanrijding moet altijd de politie ingeschakeld worden. Het dier moet namelijk uit het lijden verlost worden of worden opgelapt (door de dierenambulance). Ook moet het (gewond of loslopend) dier geen gevaar opleveren voor het verkeer. Een uitwijkmanoeuvre kan tot gevolg hebben dat de gevolgschade niet uitgekeerd wordt vanuit de WA plus Beperkt Casco autoverzekering. Het is immers geen aanrijding met dieren.

Aanrijding met het dier voorkomen, maar wel schade

Een vreemde situatie ontstaat als u het dier ontwijkt, maar u rijdt vervolgens bijvoorbeeld tegen een boom of vangrail aan. In dit geval is er verzekeringstechnisch sprake van een eenzijdig ongeval. Hier biedt alleen de WA plus Volledig Casco autoverzekering alleen dekking tegen. Dan gaat de schade ook ten laste van de opgebouwde schadevrije jaren. Uitwijken doet u in een impuls, maar vaak is het niet verstandig om uit alle macht een aanrijding te voorkomen (wel voor het dier maar niet voor uw eigen schadevergoeding).

Hoe zit het bij aanrijding met loslopende huisdieren?

Bij een aanrijding met dieren die eigendom zijn van iemand, ligt de aansprakelijkheid anders. De eigenaar van het dier draagt namelijk de (risico)aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat de houders van de dieren aansprakelijk zijn, tenzij ze aantonen dat het anders ligt. Bij bijvoorbeeld loslopende katten en honden is het “baasje” altijd aansprakelijk. De schade aan uw motorrijtuig door een aanrijding met dieren kunt u indienen bij uw eigen autoverzekeraar (alleen bij WA plus Volledig Casco en WA plus Beperkt Casco dekkingen). De verzekeraar zal de schade verhalen op de eigenaar van het loslopende dier.

Is de auto uitsluitend WA-verzekerd? Dan krijgt u de schade aan uw eigen auto niet uitgekeerd. Wellicht kan de schade verhaald worden op de tegenpartij.

Zorg voordelig verzekeren!

Inmiddels hebben alle Nederlanders de nieuwe zorgpolis van hun zorgverzekeraar mogen ontvangen. Standaard kijken we eerst naar de zorgpremie die we moet betalen voor 2018. De premie is uiteraard belangrijk, maar veel belangrijker is om te controleren of de zorgverzekering nog wel aansluit op jouw behoefte. Verzekeraars passen namelijk jaarlijks de polisvoorwaarden en verzekeringsdekking aan van de aanvullende zorgpakketten.

Om financiële teleurstellingen te voorkomen is het raadzaam jaarlijks goed te kijken of de zorgverzekering nog steeds de gewenste dekking biedt. Zo kan het zijn dat jouw zorgverlener niet meer gecontracteerd is door de zorgverzekeraar, waardoor zorgkosten hoger worden.

Ruim 2/3 van de Nederlanders is nog nooit overgestapt
Je kunt ervan uitgaan dat het overgrote deel van de Nederlanders niet meer de juiste dekking heeft of onnodig teveel premie betaalt. Er is veel zorgpremie te besparen op de aanvullende zorgpakketten. Wij zien maar al te vaak dat jongeren aanvullend verzekerd zijn voor zaken die ze nooit volledig gebruiken.

3 besparingstips
Er eenvoudige manieren om geld te besparen op zorgkosten. JongerenRegie zet de meest basale besparingstips op een rij.

  1. Maximaal voordeel uit je aanvullende verzekering.
    • Aanvullend verzekeren voor brillen/contactlenzen, fysiotherapie en tandarts is alleen wijs als je minimaal twee dekkingen volledig gebruikt;
  2. Plan zorgkosten bewust.
    • Door planbare zorg (tandarts en brillen/contactlenzen) in 1 kalenderjaar te laten uitvoeren kun je de aanvullende verzekering en jouw belastingaangifte maximaal benutten.
  3. Laat kleine ingrepen bij een huisarts doen (tarief is goedkoper).
    • Tarieven bij huisartsen zijn goedkoper dan in het ziekenhuis, dat is fijn om te weten als je de behandeling zelf moet betalen, omdat het eigen risico nog niet is opgebruikt.

Vergelijk en denk er goed over na zodat je zeker weet dat je de zorgverzekering krijgt die bij je past en dat je geen onnodig premie betaald.

Veel van de zorgkosten die je zelf moet betalen (en niet onder het eigen risico vallen) kun je meenemen in de belastingaangifte als zorgkosten. Wel geldt hiervoor een drempel die afhankelijk is van het inkomen. Daarom is het raadzaam om zorgkosten die je kunt plannen zoveel mogelijk binnen hetzelfde kalenderjaar te laten uitvoeren.