Dienstverlening

Consumenten verwachten meer dan hun reis- en annuleringsverzekering feitelijk dekt.

Volgens het klachteninstituut is het de verantwoordelijkheid van consumenten zelf om van de verzekeringsvoorwaarden kennis te nemen, zodat zij weten waarvoor zij wel en niet verzekerd zijn.

Lees drie voorbeelden van recente klachtendossiers:

  1. Een klager zag zijn terugvlucht naar Nederland vanuit Marokko geannuleerd vanwege het coronavirus. De kosten van zijn langere verblijf werden echter niet vergoed op de doorlopende reis- en annuleringspolis. Kifid geeft de verzekeraar gelijk. “In de verzekeringsvoorwaarden staat duidelijk dat extra reis- en verblijfkosten zijn gedekt als dit komt door natuurgeweld, staking bij het openbaar vervoer en/of staking door luchthavenpersoneel. Onder natuurgeweld verstaat de verzekeraar een aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming. De Geschillencommissie concludeert dat de extra reis- en verblijfkosten van deze consument niet zijn gedekt door zijn verzekering. Een pandemie, zoals het coronavirus, is geen natuurgeweld.”
  2. Een vrouw die eind maart een in mei geplande reis naar Japan annuleert vanwege de zwakke gezondheid van haar man, krijgt nul op het rekest van de verzekeraar, waar de doorlopende reisverzekering loopt. De voorwaarden reppen weliswaar van gedekte annuleringskosten als iemand om medische redenen niet de inenting kan krijgen die verplicht is voor de reisbestemming, maar voor Japan geldt geen verplichte inenting: de annuleringskosten zijn terecht geweigerd.
  3. Iemand die op de Filipijnen verblijft tijdens de corona-uitbraak, claimt de kosten voor diverse vluchten die hij moet boeken om naar Nederland te komen. De verzekeraar weigert uit te keren op de doorlopende reispolis: de verzekering biedt dekking voor bepaalde kosten in geval van ziekte, ongeval of overlijden en dus niet het onverwacht eerder moeten terugreizen vanwege een pandemie. Voorwaarde is ook dat voor vergoeding van buitengewone kosten de alarmcentrale eerst toestemming moet geven. De Geschillencommissie kan zich voorstellen dat de man de Filipijnen op dat moment zo snel mogelijk wilde verlaten. Zij stelt ook vast dat hij de voorgenomen terugreis en daarmee samenhangende kosten niet eerst met de alarmcentrale heeft besproken. De Geschillencommissie concludeert dat de doorlopende reisverzekering van deze consument geen dekking biedt voor de gemaakte extra kosten. De verzekeraar heeft de claim terecht geweigerd.

De moraal van het verhaal is:
Voorkom klachten door goed voorbereid op vakantie te gaan en lees de voorwaarden en uitsluitingen van de verzekeraar goed door.