Steeds meer buitenboordmotoren gestolen

Het aantal diefstallen van buitenboordmotoren is in 2009 fiks gestegen, van 1.752 in 2008 tot 1.938 in 2009. Veruit de meeste buitenboordmotoren worden in Amsterdam gestolen. De meeste aangiften werden raar genoeg in de politieregio Fryslân worden opgenomen. Dat blijkt uit het rapport Vaartuigdiefstal 2009 van het KLPD. Het Landelijk Vaartuigenteam van het KLPD stelt […]

Geen smartengeld voor nabestaanden

Nabestaanden van slachtoffers die ernstig letsel overhouden of overlijden na bijvoorbeeld een verkeersongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, krijgen geen smartengeld. De Eerste Kamer heeft vorige week het wetsvoorstel Affectieschade verworpen, waar de Tweede Kamer eerder nog unaniem akkoord ging. Hoewel duidelijk was dat het wetsvoorstel niet onomstreden lag, is het toch opmerkelijk dat een […]

Wat verandert er als je 18 wordt?

Op het moment dat kinderen 18 jaar worden heeft dit gevolgen voor hun zorgverzekering. In dit artikel lees je wat je te wachten staat en wat je moet doen. Premie Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de zorgverzekering (basis- en aanvullende verzekeringen). Vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgend op de […]

Opbouw verlof bij ziekte

Zieke werknemers bouwen alleen verlof op over de laatste zes maanden van de ziekteperiode, ondanks dat die regel in strijd is met Europese wetgeving. In Nederland bouwen werknemers die langer dan een half jaar ziek zijn, geen nieuwe vakantiedagen meer op. Volgens een uitspraak van het Europese Hof van Justitie druist dat in tegen Europees […]

Uitzetting na minder dan 3 maanden huurachterstand

De ongeschreven regel dat bij een huurachterstand van minder dan drie maanden de rechter de huurovereenkomst niet ontbindt, is niet heilig. Ook bij een geringere achterstand kan de rechter tot ontbinding overgaan. Goed huurderschapGoed huurderschap brengt met zich mee dat een huurder op tijd zijn huur betaalt. Als er op een gegeven moment een huurachterstand […]