Jongerenverzekeringen

Misverstanden over samenwonen

Het is lang niet altijd duidelijk welke rechten en plichten samenwoners hebben. We lichten de belangrijkste misverstanden uit.

Als je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan kent de wet weinig extra rechten toe aan mensen die samenwonen. Wel kun je zelf een heleboel regelen in een samenlevingsovereenkomst.Welke misverstanden bestaan er zoal over samenwonen?

Erven van elkaar
Samenwoners erven niet van elkaar. Van elkaar erven kan ook niet worden vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst. Hiervoor moet echt een testament worden opgemaakt. Een notaris kan hiermee helpen.

Recht op alimentatie na breuk
Er is geen wettelijke financiële voorziening voor samenwoners die uit elkaar gaan. Daarvoor moeten de samenwoners getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Ook een samenlevingsovereenkomst geeft geen recht op alimentatie, tenzij de partners dat zelf zo hebben bepaald in de overeenkomst.

Automatisch samenlevingscontract
Als je gaat samenwonen, ontstaat er niet automatisch een samenlevingsovereenkomst. De overeenkomst moet namelijk schriftelijk worden vastgelegd. Dit mag in onderling overleg of door een notaris gedaan worden. In sommige gevallen, bijvoorbeeld om fiscale redenen, is een notarieel samenlevingsovereenkomst verplicht.

Automatisch fiscaal partnerschap
Sinds 1 januari 2011 kun je niet meer zelf kiezen voor fiscaal partnerschap. Als je ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, bepaalt je persoonlijke situatie of je fiscaal partner bent of niet. De Belastingdienst kan hier meer vertellen over de voorwaarden voor fiscaal partnerschap.

Automatisch medehuurderschap
Ongetrouwde samenwonende partners worden niet automatisch medehuurders in het geval de huurovereenkomst op een van beide namen staat. Dit kan evenmin worden bepaald in een samenlevingscontract. De verhuurder (of de rechter) dient hiervoor toestemming te geven.