Specialisten

Jongeren die goed rekenen kiezen voor een hoog eigen risico

Wiskundig aangelegde jongeren maken de volgende rekensom:

Een vrijwillig hoger eigen risico van €500, bovenop het standaard eigen risico van €375, levert feitelijk maar een eigen risico op van €250 extra. Je krijgt namelijk een premiekorting van gemiddeld €250. Dus is het wijs om een hoger vrijwillig eigen risico te nemen, als je geen ziekenhuiszorg verwacht of geneesmiddelen (van 18 tot 21 jaar valt De Pil onder het eigen risico) nodig hebt.

De kans dat je ziekenhuiszorg nodig hebt, is minder dan 10%. Tevens valt de huisarts, tandarts en fysiotherapeut niet onder het eigen risico.

Heb je gedurende het jaar geen zorg nodig gehad, dan heb je ruim €250 premie bespaard.

Daarnaast adviseren wij wel om €250 op de spaarrekening te hebben staan. Indien je het eigen risico moet betalen, kun je met de zorgverzekeraar afspreken het bedrag maandelijks te voldoen.

Op vakantie geeft je reisverzekering dekking (alleen als medische kosten zijn meeverzekerd) en zal het eigen risico hieruit worden betaald.

Uiteindelijk voelt het veel beter om €250 op je spaarrekening te hebben staan aan het eind van het kalenderjaar.