Aanrijding met loslopende dieren

Na een aanrijding met een loslopend dier is uw eigen schade alleen verzekerd met een WA plus Volledig Casco (ook wel All Risk) autoverzekering. Er geldt een uitzondering voor de WA plus Beperkt Casco autoverzekering want deze keert de schade aan uw auto ook uit. Maar er zijn wel kanttekeningen bij te plaatsen.

U rijdt op een autoweg door een bosrijk gebied. Het blijf goed opletten, want ineens (vooral bij zonsopgang en -ondergang) kan er een hert, een zwijn of een vos voor uw auto opduiken. Uw eerste reactie is remmen of uit te wijken. Een aanrijding is erg naar voor het dier en voor uzelf en de medepassagiers (los van de schrik en nare gebeurtenis) is het niet zonder gevaar. Keert de verzekeraar uit?

De WA autoverzekering biedt geen dekking

Bij een aanrijding met een loslopend dier keert de verzekeraar uw schade uit als u gekozen heeft voor de WA plus Beperkt Casco of de WA plus Volledig Casco. Deze schade gaat niet ten laste van de opgebouwde schadevrije jaren. Na een aanrijding moet altijd de politie ingeschakeld worden. Het dier moet namelijk uit het lijden verlost worden of worden opgelapt (door de dierenambulance). Ook moet het (gewond of loslopend) dier geen gevaar opleveren voor het verkeer. Een uitwijkmanoeuvre kan tot gevolg hebben dat de gevolgschade niet uitgekeerd wordt vanuit de WA plus Beperkt Casco autoverzekering. Het is immers geen aanrijding met dieren.

Aanrijding met het dier voorkomen, maar wel schade

Een vreemde situatie ontstaat als u het dier ontwijkt, maar u rijdt vervolgens bijvoorbeeld tegen een boom of vangrail aan. In dit geval is er verzekeringstechnisch sprake van een eenzijdig ongeval. Hier biedt alleen de WA plus Volledig Casco autoverzekering alleen dekking tegen. Dan gaat de schade ook ten laste van de opgebouwde schadevrije jaren. Uitwijken doet u in een impuls, maar vaak is het niet verstandig om uit alle macht een aanrijding te voorkomen (wel voor het dier maar niet voor uw eigen schadevergoeding).

Hoe zit het bij aanrijding met loslopende huisdieren?

Bij een aanrijding met dieren die eigendom zijn van iemand, ligt de aansprakelijkheid anders. De eigenaar van het dier draagt namelijk de (risico)aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat de houders van de dieren aansprakelijk zijn, tenzij ze aantonen dat het anders ligt. Bij bijvoorbeeld loslopende katten en honden is het “baasje” altijd aansprakelijk. De schade aan uw motorrijtuig door een aanrijding met dieren kunt u indienen bij uw eigen autoverzekeraar (alleen bij WA plus Volledig Casco en WA plus Beperkt Casco dekkingen). De verzekeraar zal de schade verhalen op de eigenaar van het loslopende dier.

Is de auto uitsluitend WA-verzekerd? Dan krijgt u de schade aan uw eigen auto niet uitgekeerd. Wellicht kan de schade verhaald worden op de tegenpartij.

Zorg voordelig verzekeren!

Inmiddels hebben alle Nederlanders de nieuwe zorgpolis van hun zorgverzekeraar mogen ontvangen. Standaard kijken we eerst naar de zorgpremie die we moet betalen voor 2018. De premie is uiteraard belangrijk, maar veel belangrijker is om te controleren of de zorgverzekering nog wel aansluit op jouw behoefte. Verzekeraars passen namelijk jaarlijks de polisvoorwaarden en verzekeringsdekking aan van de aanvullende zorgpakketten.

Om financiële teleurstellingen te voorkomen is het raadzaam jaarlijks goed te kijken of de zorgverzekering nog steeds de gewenste dekking biedt. Zo kan het zijn dat jouw zorgverlener niet meer gecontracteerd is door de zorgverzekeraar, waardoor zorgkosten hoger worden.

Ruim 2/3 van de Nederlanders is nog nooit overgestapt
Je kunt ervan uitgaan dat het overgrote deel van de Nederlanders niet meer de juiste dekking heeft of onnodig teveel premie betaalt. Er is veel zorgpremie te besparen op de aanvullende zorgpakketten. Wij zien maar al te vaak dat jongeren aanvullend verzekerd zijn voor zaken die ze nooit volledig gebruiken.

3 besparingstips
Er eenvoudige manieren om geld te besparen op zorgkosten. JongerenRegie zet de meest basale besparingstips op een rij.

  1. Maximaal voordeel uit je aanvullende verzekering.
    • Aanvullend verzekeren voor brillen/contactlenzen, fysiotherapie en tandarts is alleen wijs als je minimaal twee dekkingen volledig gebruikt;
  2. Plan zorgkosten bewust.
    • Door planbare zorg (tandarts en brillen/contactlenzen) in 1 kalenderjaar te laten uitvoeren kun je de aanvullende verzekering en jouw belastingaangifte maximaal benutten.
  3. Laat kleine ingrepen bij een huisarts doen (tarief is goedkoper).
    • Tarieven bij huisartsen zijn goedkoper dan in het ziekenhuis, dat is fijn om te weten als je de behandeling zelf moet betalen, omdat het eigen risico nog niet is opgebruikt.

Vergelijk en denk er goed over na zodat je zeker weet dat je de zorgverzekering krijgt die bij je past en dat je geen onnodig premie betaald.

Veel van de zorgkosten die je zelf moet betalen (en niet onder het eigen risico vallen) kun je meenemen in de belastingaangifte als zorgkosten. Wel geldt hiervoor een drempel die afhankelijk is van het inkomen. Daarom is het raadzaam om zorgkosten die je kunt plannen zoveel mogelijk binnen hetzelfde kalenderjaar te laten uitvoeren.

Consument verantwoordelijk voor betalingsverplichting

Consument dient haar verplichting tot betaling van de maandpremies te voldoen, ook al was er een betalingsachterstand ontstaan waar de Consument niets aan kon doen. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in uitspraak 2017-511.

Consument heeft een verzekeringspakket afgenomen, bestaande uit een autoverzekering en een particuliere woonverzekering. Partijen hebben afgesproken dat de maandpremies voor het verzekeringspakket middels automatische incasso van de bankrekening van Consument worden afgeschreven.

De Consument heeft in december 2016 een wijziging in de autoverzekering doorgegeven. Het betrof de aanschaf van een nieuwe auto. Omdat Consument na enkele weken nog geen groene kaart had ontvangen, heeft zij contact hierover opgenomen. Naar aanleiding van dit telefonisch contact kwam naar voren dat er een achterstand in de premiebetaling was. In de periode van 1 juli 2016 tot 1 februari 2017 heeft de verzekeraar geen premie geïncasseerd en is de premieachterstand opgelopen. Tussen partijen staat vast dat de achterstand het gevolg was van een door verzekeraar abusievelijk doorgevoerde wijziging in het systeem in juli 2016.

De verzekeraar is in overleg getreden met de consument opdat de niet betaalde maandpremies alsnog worden betaald. In zijn brief van 16 maart 2017 heeft de verzekeraar aan de consument afspraken over een betalingsregeling bevestigd (betaling in twaalf termijnen).

De Consument heeft de eerste en tweede termijn onder protest betaald en vordert dat beide partijen het achterstallige bedrag gelijkelijk, ieder voor 50%, dragen. Voor het geval dat de Commissie de verzekeraar niet veroordeelt tot het dragen van de helft van de premieachterstand, vordert de Consument dat hij de premieachterstand in 18 maandtermijnen mag betalen.

Oordeel Commissie

In de periode waarin de premieachterstand is ontstaan en opgelopen was de Consument wel verzekerd. De consument dient daarom alsnog te voldoen aan haar verplichting tot betaling van de maandpremies. De Commissie komt tot het oordeel dat de Consument in staat is om de achterstand in 12 maanden in te lopen en acht de voorgestelde betalingsregeling niet onredelijk.

Budget, Natura of Restitutie!

Wat maakt de verschillende type Basisverzekeringen anders voor jou?

Budget en Natura
Zorgverzekeraars kopen zorg in bij ziekenhuizen en andere zorgverleners voor haar verzekerden. De zorgverzekeraar bepaald de prijs die de zorgverlener krijgt en de behandeling die moet worden gegeven. Dit doen zij op basis van landelijke data, de standaard behandelnorm en sturen op deze manier op kosten en “kwaliteit”.

Mocht de arts een andere behandeling nodig achten (vooruitgang gaat snel) dan kan de arts worden gekort of dient hiervoor vooraf goedkeuring te krijgen van de zorgverzekeraar.

Restitutie
Bij een Restitutie Basisverzekering zal de arts de behandeling doen die wordt nodig geacht en krijgt hiervoor de vergoeding die ervoor staat (Nederlands tarief). Dus de zorgverzekeraar betaald de nota zonder invloed uit te kunnen oefenen richting de zorgverlener over de behandeling.

Juridisch verschil
Strikt juridisch bezien ben je klant van de zorgverzekeraar (zorgverzekeraar bepaald wat voor jou goed is) als je een Natura of Budget Basisverzekering hebt. En je bent klant van de arts als je een Restitutieverzekering hebt.

Bij de vraag aan mensen wat ze belangrijk vinden zal iedereen de Restitutie Basisverzekering willen voor de prijs van een Budget Basisverzekering.

Autoschade eenvoudiger melden!

Automobilisten die schade rijden, hebben geregeld moeite om alle gegevens van het Europees schadeformulier goed in te vullen. Zo stelt één op de drie autobezitters na een schade dat ze het formulier gebruiksonvriendelijk vindt. Eenzelfde aantal vindt dat het ingevulde formulier niet goed leesbaar is, zo blijkt uit onderzoek van GfK onder ruim 700 autobezitters die het afgelopen jaar schade hebben gehad.

De nieuwe MobielSchadeMelden-app moet deze ongemakken wegnemen én de ongevalsregistratie een impuls geven.

De nieuwe MobielSchadeMelden-app die het Verbond van Verzekeraars, Politie en verkeerskundig ict-bureau VIA lanceren, maakt het voor gebruikers eenvoudiger en sneller om schade te kunnen melden. De app vult veel gegevens automatisch in. Ook is ‘gedoe’ met tekeningen voorbij: foto’s volstaan. Daarnaast is het met de lancering van deze geheel vernieuwde app mogelijk om alle soorten aanrijdingen te registreren. Zo kunnen nu ook fietsers en voetgangers schade melden en kan er melding worden gemaakt van gewonden (letselschade).

Onderzoek: ongemakken met papieren formulier
De ondervraagde schaderijders in het GfK-onderzoek die niet in staat waren om alle gegevens op het schadeformulier in te vullen, leggen de oorzaak vooral bij de ongemakken van het formulier. Van deze groep begreep een op de drie niet alle instructies op het formulier, had vijftien procent van de ondervraagden op het ongevalsmoment niet de juiste papieren bij zich en bij nogmaals vijftien procent ontbraken gegevens van de tegenpartij. De mobiele applicatie moet dit ondervangen.

Ambitie: alle aanrijdingen altijd registreren
Het Verbond, Politie en VIA hebben samen met andere belangengroepen de gezamenlijke ambitie uitgesproken om alle ongevallen altijd volledig en correct geregistreerd te krijgen, waaronder ook schade bij fietsers en voetgangers. Door alle ongevallen altijd in kaart te brengen, kunnen hulpdiensten en overheden – van beleid tot wegbeheer – een slag slaan om het aantal verkeersdoden en -gewonden verder terug te brengen. De succesvolle Nederlandse aanpak van verkeersveiligheid komt namelijk in gevaar als goede ongevalscijfers uitblijven.

STAR Safety Deal
Het Verbond, Politie en VIA zijn de initiatiefnemers van het STAR-project (Smart Traffic Accident Reporting), dat een einde moet maken aan de onderregistratie van ongevallen. De lancering van de MobielSchadeMelden-app maakt hiervan deel uit. Partijen die deelnemen aan STAR zijn Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, VeiligheidNL, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, Fietsersbond, TeamAlert, Blijf Veilig Mobiel, Unie van Waterschappen en Veilig Verkeer Nederland.

Voor meer informatie: www.mobielschademelden.nl