Autoverzekeraars passen bonus-malussysteem aan

Onder het mom van uniformiteit en rechtvaardigheid passen verzekeraars het bonus-malussysteem aan per 1 januari 2016. Hoewel er voordelen zijn verbonden aan deze verandering, is een groot nadeel ervan dat de terugval in schadevrije jaren bij schade groter is dan voorheen het geval was.

Voor verzekerden met 15 schadevrije jaren, wordt bij een schadeclaim het aantal schadevrije jaren met 5 verminderd. Verzekerden met méér dan 15 schadevrije jaren worden behandeld alsof ze slechts 15 jaar hebben en vallen eveneens terug naar 10 schadevrije jaar. Het jarenlang opgebouwde voordeel is dus snel weg.

Verdere aanpassingen van het nieuwe bonus-malussysteem zijn een wettelijk vastgesteld berekeningssysteem van schadevrije jaren dat geldt voor alle verzekeraars.

Gevolgen
De gevolgen voor de terugval in no-claimkorting lijkt vooralsnog beperkt te zijn. Veel autoverzekeraars hebben hun BM-ladders en kortingspercentages al aangepast op de nieuwe situatie of gaan dit zeker in 2016 nog doen.

Klik hier een maak een vergelijking. Ontvang nu 10% extra premiekorting.

Informatie om zorgverzekeringen goed te kunnen vergelijken

Om zorgverzekeringen te kunnen vergelijken is goede informatie over zorgverzekeraars in Nederland belangrijk.

Om te beginnen is het goed om te weten dat de zorgverzekeraars zijn onderverdeeld in vier grote concerns (en vijf kleintjes) met daaronder de verschillende marketing labels.

concern-zorgverzekeraars-2016

Waarom is dit belangrijk te weten?
Dit is belangrijk om te weten omdat deze concerns centraal zorg inkopen voor alle labels. Dus zijn de gemaakte contractafspraken gelijk. Dus geeft een lagere premie van een label een beperking van de vergoedingen of beperkte keuzevrijheid van zorgverleners. Ook bieden zorgverzekeraars lagere premies omdat je als verzekerde meer zelf moet doen of kosten moet betalen voor telefonisch overleg.

Daarnaast is het goed te weten dat de concerns drie verschillende soorten Basisverzekeringen aanbieden. Terwijl de labels een Basisverzekering aanbieden die zeer beperkt kan zijn.

Er zijn drie soorten Basisverzekeringen:

  1. Restitutie (volledige keuzevrijheid van zorgverleners);
  2. Natura (keuzevrijheid van gecontracteerde zorgverleners);
  3. Natura met gestuurde zorg (keuzevrijheid van gecontracteerde zorgverleners, met een beperkte groep zorgverleners voor bepaalde behandelingen).

Wel of geen vrijwillig eigen risico
Vervolgens is het belangrijk om te beseffen dat wanneer er voor een vrijwillig hoger eigen risico wordt gekozen dat het geld op de spaarrekening staat indien dit moet worden betaald. Anders loop je het risico  betalingsproblemen te krijgen of te worden geconfronteerd met oplopende schulden.

Overstappen zal dan niet meer mogelijk zijn voordat de (premie)schuld is ingelopen.

Misverstanden over wintersportdekking

Nu de zomer voorbij is, begint het bij veel wintersportliefhebbers te kriebelen… tijd om te boeken! Zeker als de eerste sneeuw weer begint te vallen. Veel jongeren denken namelijk ten onrechte dat ze goed verzekerd zijn voor hulp bij ongelukken op wintersport.

Wij zetten 3 veel voorkomende misverstanden over wintersportdekkingen op een rij.

Misverstand 1: als ik de dekking Skiën en Snowboarden afsluit, ben ik meteen goed verzekerd voor medische kosten op wintersport, diefstal van ski’s en ongevallen.

Dit is niet waar. Een wintersportdekking is alleen een ‘upgrade’ van je andere reis- en annuleringsdekkingen, waarmee je het extra risico verzekert dat je loopt tijdens de wintersport. De wintersportdekking zorgt ervoor dat de dekkingen die je hebt afgesloten ook van toepassing zijn als je aan het skiën of snowboarden bent. Dit is overigens het geval bij alle verzekeraars. Krijg je dus een ongeluk tijdens het skiën of snowboarden? Of worden je spullen beschadigd of gestolen? Dan moet je niet alleen de dekking Skiën en Snowboarden hebben afgesloten, maar ook de dekkingen voor Geneeskundige kosten en Bagage. Alleen dan krijg je je medische kosten en spullen vergoed.  Dit geldt uiteraard ook voor eventuele andere dekkingen, zoals  Ongevallen, Rechtsbijstand of bijvoorbeeld Extra sportuitrusting.

Misverstand 2: als ik mijn been breek en van de piste af moet worden gehaald, vergoedt mijn zorgverzekeraar de medische hulp en de vervoerskosten.

Een zorgverzekering vergoedt weliswaar (gedeeltelijk) de geneeskundige kosten, maar de kosten voor vervoer per helikopter, banaan of gipsvlucht neemt de zorgverzekeraar niet altijd voor zijn rekening. De kosten van een noodzakelijk langer verblijf ook niet. En de rekening voor opsporing of redding en berging? Ook die kun je niet bij een zorgverzekeraar claimen. Het zijn vooral deze kosten die behoorlijk in de papieren kunnen lopen. De reisverzekering met dekking Skiën en Snowboarden vergoedt deze kosten wel. Bovendien nemen de medewerkers de alarmcentrale de hulpverlening uit handen.

Misverstand 3: als ik off-piste ga skiën of snowboarden, ben ik niet verzekerd.

Ware wintersportliefhebbers genieten pas als ze de eerste sporen in poedersneeuw achterlaten. Een kleine kanttekening: het moet natuurlijk wel verantwoord blijven. Negeer je de waarschuwingen of een verbod op en rond de piste? Of ga je skiën in een gebied waarvoor lawinecode 3 of hoger is afgegeven? Alleen dan ben je niet verzekerd.

Ski’s, snowboards en ander wintersportmateriaal

Extra tips:

  • Huur je een ski- of snowboarduitrusting in het buitenland? Dan zijn deze spullen meeverzekerd met de dekking Bagage. Voorwaarde is wel dat je de dekking Skiën en Snowboarden hebt meeverzekerd.
  • Heb je veel of duur wintersportmateriaal, dan kun je dit meeverzekeren met de dekking Extra Sportuitrusting. Bovenop je standaard Bagagedekking is je sportuitrusting dan tot € 2.500 per persoon extra verzekerd.
  • Als je door een ongeval geen gebruik meer kunt maken van skilessen, skipassen en gehuurde skiuitrusting, dan vergoedt de annuleringsverzekering de kosten van de ongebruikte dagen. Dit gebeurt alleen als je de dekking Skiën en Snowboarden hebt meeverzekerd.
  • Laat je reisverzekering vooraf checken op bovengenoemde dekkingen. Dan weet je zeker dat je onbezorgd kan genieten van de sneeuw.

Verzekeraars en schadevergoeding

Wie een inboedelverzekering heeft vertrouwt er op een vergoeding te krijgen bij schade. Dat is helaas niet altijd zo. Verzekeraars beperken in de polisvoorwaarden de uitkering tot de dagwaarde van goederen om de schadelast voor de verzekeraar te beperken. Gedupeerden krijgen dan veel minder geld dan waar zij echt recht op hebben.

Bij schade wordt er gekeken naar wat de goederen nog waard waren. Daarop wordt de schade-uitkering gebaseerd. De schade-expert stelt een nieuwwaarde of bepaalde dagwaarde vast.

Doorgaans staat in de polisvoorwaarden: “Als wij in geld vergoeden, dan krijgt u het bedrag dat nodig is om dezelfde en gelijkwaardige spullen opnieuw aan te schaffen. Dit noemen wij de nieuwwaarde. In een aantal gevallen vergoeden wij de dagwaarde”.
De meeste verzekeraars hebben een vergelijkbare zin opgenomen in hun polisvoorwaarden van de inboedelverzekering. Elke verzekeraar bepaalt hierin zijn eigen beleid.

Contra-expert
Bij schade leggen gedupeerden zich makkelijk neer bij de schadevaststelling van de verzekeraar. Mensen zijn zich er niet genoeg van bewust dat ze recht hebben op een contra-expertise en dat vergoedingen op basis van dagwaarde niet altijd terecht zijn.

Wet
De klant mag er namelijk niet op vooruitgaan, na een schade. Maar wat dat inhoud is arbitrair en bestaat sinds 1972 al jurisprudentie over. Niet de wetgeving, maar de polisvoorwaarden zijn leidend bij schadebehandeling. Het gaat erom dat bij schade tot een correcte schadevergoeding wordt gekomen.

In de wet staat inderdaad dat niemand er op vooruit mag gaan na een schade. Daarmee wordt echter niet bedoeld dat mensen geen vergelijkbare, nieuwe spullen moeten kunnen kopen. Het is niet de bedoeling dat nieuwe gordijnen goudgerand zijn, maar nieuwe gordijnen zijn natuurlijk nodig. De functie van gordijnen verandert niet na tien of twintig jaar. Dus blijft de waarde behouden als zijnde de functie die gordijnen hebben. De verzekeraar moet dus een redelijk schadebedrag vergoeden.

Recht op contra-expertise
Iedere verzekerde heeft recht op een contra-expertise door een andere expert dan degene die door de verzekeraar is aangewezen. De verzekeraar moet die contra-expert gewoon betalen. De klant is hier niks voor verschuldigd.

Onjuiste informatie
Het komt geregeld voor dat verzekerden onjuist of onvolledig worden geïnformeerd.

Verzekeraars proberen er met een koopje vanaf te komen en gedupeerden komen er doorgaans alleen niet uit.

Jongeren die goed rekenen kiezen voor een hoog eigen risico

Wiskundig aangelegde jongeren maken de volgende rekensom:

Een vrijwillig hoger eigen risico van €500, bovenop het standaard eigen risico van €375, levert feitelijk maar een eigen risico op van €250 extra. Je krijgt namelijk een premiekorting van gemiddeld €250. Dus is het wijs om een hoger vrijwillig eigen risico te nemen, als je geen ziekenhuiszorg verwacht of geneesmiddelen (van 18 tot 21 jaar valt De Pil onder het eigen risico) nodig hebt.

De kans dat je ziekenhuiszorg nodig hebt, is minder dan 10%. Tevens valt de huisarts, tandarts en fysiotherapeut niet onder het eigen risico.

Heb je gedurende het jaar geen zorg nodig gehad, dan heb je ruim €250 premie bespaard.

Daarnaast adviseren wij wel om €250 op de spaarrekening te hebben staan. Indien je het eigen risico moet betalen, kun je met de zorgverzekeraar afspreken het bedrag maandelijks te voldoen.

Op vakantie geeft je reisverzekering dekking (alleen als medische kosten zijn meeverzekerd) en zal het eigen risico hieruit worden betaald.

Uiteindelijk voelt het veel beter om €250 op je spaarrekening te hebben staan aan het eind van het kalenderjaar.