Waar moet je op letten als je gaat samenwonen?

Als je gaat samenwonen, dan is het verstandig om een aantal zaken te weten en te regelen. We zetten 6 tips en weetjes op een rij.

Veel mensen denken dat als ze gaan samenwonen, er verschillende juridische banden ontstaan. In de meeste gevallen is dat echter niet het geval. Wil je dat er ook een juridische band ontstaat, dan kun je dat meestal zelf regelen. We geven 6 tips voor mensen die gaan samenwonen zonder geregistreerd partnerschap.

1. Medehuur
Als je bij je partner intrekt in een huurwoning, is er niet meteen automatisch sprake van medehuur. Het kan handig zijn om dat wel te regelen, zodat je allebei evenveel rechten en plichten krijgen ten aanzien van de huurwoning. Zo kom je niet automatisch op straat te staan bij einde van de relatie. De verhuurder moet voor de medehuur zijn toestemming geven. Indien hij dat weigert, dan kun je de rechtbank om vervangende toestemming verzoeken.

2. Erven
Door te gaan samenwonen, erf je niet automatisch van elkaar als een van jullie wat overkomt. Om te voorkomen dat jij of je partner in dat geval met lege handen achterblijft, kun je door een notaris een testament laten opmaken.

3. Geld
Als je relatie eindigt, dan is het regelen van complexe of onduidelijke financiële zaken wel het laatste waar je mee bezig bent. Het is daarom verstandig om alle leningen, uitgaven en andere kosten schriftelijk vast te leggen, zodat er misverstanden ontstaan.

4. Woonrecht
Er ontstaat niet automatisch een woonrecht als je bij je partner intrekt. Dat betekent dat als je verder geen stappen onderneemt, je partner je zo op straat kan zetten als de relatie eindigd. Als je dit wilt voorkomen dan regel je het in een notariële samenlevingsovereenkomst.

5. Beslaglegging
Als je partner schulden heeft die niet betaald worden, dan kan het gebeuren dat er beslag wordt gelegd. Zo kan er niet alleen beslag gelegd worden op een bankrekening, maar ook op goederen in een woning. Als dat gebeurt, dan kan er op alle spullen die zich in de woning bevinden beslag gelegd worden.
Alleen als je kunt aantonen dat iets niet toebehoort aan degene met schulden, kun je dit voorkomen. Zorg er dus voor dat je kunt aantonen welke goederen van wie zijn. Beschrijf het eigendom in een notariële samenlevingsovereenkomst.

6. Financieel
Om financieel voordeel te hebben van het samenwonen kun je de verschillende verzekeringen samenvoegen tot één verzekeringspakket. Dit bespaart onnodige verzekeringspremie en bij schade kan de verzekeraar overgaan tot een snelle en efficiënte afwikkeling.

Geen zorgverzekering! Dat maakt je niet rijker!

Jongeren willen het regelen van een zorgverzekering, zodra ze 18 jaar worden, nogal eens voor zich uitschuiven. Wat voor nadelige financiële consequenties dat heeft maakt het volgende filmpje duidelijk.

Regel je zorgverzekering en voorkom financiële problemen!

Vraag ook de zorgtoeslag aan zodat je voor € 10 tot € 20 per maand goed bent verzekerd en geen financiële problemen krijgt.

Regel het slim zodat je goed bent verzekerd en financieel je zaakjes op orde hebt.

 

 

 

Ongeluk bij off-piste skiën is vaak onverzekerd

Skiërs en snowboarders die buiten de piste een ongeluk krijgen, zijn doorgaans niet verzekerd. Soms wordt alleen uitgekeerd als er een skileraar of gids aanwezig is. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars gezegd in een uitzending van KRO Brandpunt. Bij veel wintersporters is het onbekend dat zij voor hoge kosten kunnen komen te staan als zij buiten de piste een ongeluk krijgen. De zorgverzekering dekt wel de ziekenhuiskosten, maar de kosten van een traumahelikopter of een gipsvlucht zijn niet verzekerd.

Verschil Natura en Restitutie zorgverzekering slecht bekend

Vooral jongeren weten niet van het bestaan van twee typen zorgverzekeringen, zo blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van ONVZ.

Zestig procent van de Nederlanders is niet op de hoogte van het bestaan van zogenoemde budget zorgverzekering, natura zorgverzekering en restitutie zorgverzekeringen, zo blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van ONVZ Zorgverzekeraar. Vooral jongeren weten niet van het bestaan van verschillende typen zorgverzekeringen. 82 procent van de 18 tot 24-jarigen weet niet dat er naturaverzekeringen en restitutieverzekeringen bestaan, tegenover 56 procent van de 65-plussers. Meer dan de helft van de ondervraagden weet bovendien niet welk type zorgverzekering ze zelf hebben. Van de jongeren moet 84 procent het antwoord op die vraag schuldig blijven. Bij 65-plussers is dat 49 procent.

Verzekerden met een naturaverzekering kunnen bij alle gecontracteerde artsen en ziekenhuizen terecht. Dat de keuzevrijheid van verzekerden met een budget zorgverzekering wordt ingeperkt, is bij 78 procent van de ondervraagden niet bekend.”

Restitutie
Bij een restitutie  zorgverzekering zal de verzekeraar de zorgnota vergoeden tot maximaal het in Nederland geldende tarief (let op bij behandeling in het buitenland).

Natura
Bij een natura  zorgverzekering zal de verzekeraar de zorgnota 100% vergoeden van een zorgverlener waarmee de verzekeraar een contract heeft gesloten. Betreft het een zorgnota van een zorgverlener waarmee geen contract is gesloten dan zal de zorgverzekeraar tot maximaal 65% tot 75% vergoeden van de zorgnota, overeenkomstig het tarief wat geldt voor gecontracteerd zorgverleners.

Budget
Bij een budget  zorgverzekering zal de verzekeraar de zorgnota 100% vergoeden van een zorgverlener waarmee de verzekeraar een contract heeft gesloten. Betreft het een zorgnota van een zorgverlener waarmee geen contract is gesloten dan zal de zorgverzekeraar tot maximaal 65% tot 75% vergoeden van de zorgnota, overeenkomstig het tarief wat geldt voor gecontracteerd zorgverleners.

Daarnaast zullen bepaalde behandelingen alleen worden vergoedt indien de behandeling is gedaan bij een specifieke zorgverlener. Dat kan een ziekenhuis 100 kilometer verderop zijn. Dat noemen wij zorgsturing (bijvoorbeeld per provincie 1 gecontracteerd ziekenhuis).

Aansprakelijkheid in het verkeer en jongeren

Bij schade is doorgaans een van de belangrijkste vragen wie daarvoor aansprakelijk is. Binnen het verkeer is deze vraag echter minder relevant, omdat voor verkeersaansprakelijkheid speciale regels gelden.

Omdat de meeste jongeren er niet van op de hoogte zijn dat er speciale regels gelden voor aansprakelijkheid voor schade in het verkeer, laten veel jongeren het na om letselschade te verhalen. Dit is zeker het geval als niet duidelijk is wat de precieze toedracht van het ongeluk was. Bij verkeersongeval is dit minder vaak relevant.

Risicoaansprakelijkheid
Soms is wettelijk bepaald dat iemand in een bepaalde situatie voor schade aansprakelijk is, ongeacht de omstandigheden. Zo is een werkgever doorgaans aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt in de uitvoering van zijn werkzaamheden (mits er sprake is van opzet of roekeloosheid). Deze vorm van aansprakelijkheid wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Je vindt dit ook terug in het verkeersrecht.

In het verkeer
Bij schade als gevolg van een ongeval tussen een auto en een fietser wordt doorgaans al snel de aansprakelijkheid van de automobilist aangenomen. De niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers worden vanwege  kwetsbaarheid extra beschermd in de zin dat zij hun kosten, verlies aan inkomen en andere schade door het ongeval (grotendeels) kunnen verhalen op de verzekeraar van de gemotoriseerde tegenpartij. Het gaat hierbij om ongevallen waarbij een kwetsbare verkeersdeelnemer zoals een voetganger of fietser wordt aangereden door een motorrijtuig.

Leeftijd
Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een kwetsbare verkeersdeelnemer van 14 jaar of ouder, is de eigenaar van het motorrijtuig minimaal voor 50% aansprakelijk. Een uitzondering hierop geldt als de automobilist overmacht kan aantonen, maar dit is zeer moeilijk te bewijzen en derhalve komt dit niet vaak voor.

De 50%-grens is een ondergrens. Of een kwetsbare verkeersdeelnemer recht heeft op meer dan deze 50%, hangt af van de situatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de verkeersfouten van beide partijen.

WAM-verzekering
Deze extra bescherming voor fietsers en voetgangers betekent dus dat de normaal zo relevante schuldvraag bij verkeersongelukken minder doorslaggevend is dan studenten denken. Hierbij speelt ook een rol dat de eigenaar van een motorrijtuig de schade van de fietser/voetganger via zijn verplichte Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigenverzekering (afgekort WAM) dient te vergoeden.